BLEKINGE

Färre odlar spannmål

Spannmålsodlingarna i Blekinge har minskat mest i Sverige, visar siffror från Jordbruksverket.

2009 var drygt 10 000 hektar av länets mark uppodlad. I år väntas arealen minska till cirka 8 500 hektar.

Det är den lägsta noteringen för Blekinge sedan Jordbrukverkets mätningar började 2002.