Karlskrona

Befolkningsrekord nära för Karlskrona

Karlskrona kommun har nu över 64 000 invånare.

Befolkningen har ökat med nära 700 personer bara i år och det beror framför allt på att fler flyttar till Karlskrona än från kommunen.

130 invånare fattas från ett befolkningsrekord.