Karlshamn

Vårdare sparkas- tvingas bära benskydd

Karlshamns kommun har tvingats utrusta personal inom handikappomsorgen med benskydd.

Anledningen är att det finns brukare som sparkar mot smalbenen. I ett fall har det kommit 41 anmälningar om arbetsskada från februari till juni.

Hockeyskydd  
Anneli Myrbäck är områdeschef inom handikappomsorgen och uttalar sig enbart generellt.
– Vi har brukare med svåra funktionsnedsättningar och några som är utåtagerande och då måste vi hantera det, säger Annelie Myrväck.

Innan personalen började med smalbensskydden provade de att arbeta i fotbollsskydd, men det visade sig bli för varmt. Sammanlagt är det 17 vårdare som anmält arbetsskada, och då framförallt sparkar mot smalben.

Byta arbetsplats   
Personal får byta arbetsplats om de vill och kommunen har satt in åtgärder som specialisthandledning och vidareutbildning. Personal kan också få utbildning i att avvärja våld och ta sig ur svåra grepp och även få skyddshjälpmedel som hörselkåpor om brukare skriker högt.

Kommunen är överens med facket om alla åtgärder.

Nyp och slag  
Även om det förekommer både slag, nyp och drag i håret, så hör det inte till vardagen inom omsorgen, säger Anneli Myrbäck, men det är aldrig fråga om lätta avvägningar.
– Det är en balansgång mellan brukare och personal som bägge ska kunna känna trygghet och som ska kunna förenas i något som är positivt för bägge parter, säger Annelie Myrbäck.

Carina Melin 
carina.melin@sr.se