Karlskrona

Barnens lekland kan förvirra kunder

Barnens lekland i Karlskrona ger vilseledande infomation till sina kunder gällande säkerheten, det säger Konsumentverket till Sveriges Radio Blekinge.

På Barnens lekland finns en skylt som säger att "leken sker på egen risk", men företaget kan inte friskriva sig ansvaret det säger Anna Strandberg utredare inom produksäkerhet på Konsumentverket.

– Det är missledande att skriva att leken sker på egen risk för då kan konsumenten tro att företaget inte har något ansvar.

Barnens Lekland i Karlskrona strävar efter att ha en säker lekmiljö enligt ägaren Tomas Larsson men han säger också att ett visst ansvar ligger hos föräldrarna.

– Föräldrarna har ansvar för att barnen leker med det som de klarar av att leka med. Vi har till exempel rutschkanor av olika storlekar och svårtighetsgrad. Det kanske inte är så lämpligt om en två åring sticker upp och åker själv i den. Men det är vårt ansvar att se till så det är en säker miljö, säger Tomas Larsson.

När Sveriges Radio Blekinge frågar Tomas Larsson om det finns en skylt som säger att leken sker på egen risk, svarar han nej. När vi sen ser oss omkring är det precis en sådan skylt vi hittar. Enligt Anna Strandberg på Konsumentverket gör informationstexten ingen skillnad det är ändå Barnens lekland som har det yttersta ansvaret

– Man kan inte friskriva sig på det sättet från sitt ansvar som företagare, däremot kan man ha olika säkerhetsregler som man har, sa Anna Strandberg.

Konsumentverket skulle vid en eventuell granskning rekommendera Barnens Lekland i Karlskrona att ta bort skylten. Men det är inget som oroar Tomas Larsson.

– Jag tror inte det skulle drabba oss på något sätt alls. Det viktigaste är att någon vuxen är med och tar ansvar för barnens handlingar och har koll på att banen gör det som de är mogna för att göra. Sedan att det är en säker lekmiljö, det är vårt ansvar, sa Tomas Larsson, ägare av Barnens Lekland i Karlskrona.

Filip Annas
filip.annas@sr.se