Karlskrona

Fiskföretag i konkurs - 20 förlorar jobbet

Fiskberedningsföretaget Foodia Fisk AB i Karlskrona ansöker om konkurs.

Företaget sysselsätter idag ett tjugotal anställda.

Foodia Fisk AB uppger i sin konkursansökan att de har förlorat så många kunder att de inte längre kan betala sina skulder