Miljöbilar får inte parkera gratis

Nu ska miljöbilar inte längre få parkera gratis i Karlshamn. De senaste fem åren har de som har miljöbilar kunnat parkera gratis i Karlshamns kommun.

Det är efter en dom i länsrätten, som slår fast att det är ett brott mot likställighetsprincipen i kommunallagen att låta miljöfordon parkera gratis, som Karlshamns kommun tar bort förmånen.