blekinge

Framgångsrik behandling för självskadande ungdomar

En framgångsrik behandlingsmetod har hjälpt ungdomar i Blekinge som skadar sig själva.

Mer än hälften av dem som fått hjälp de senaste två och ett halvt åren har blivit fria från sitt skadliga beteende.

Men det här är en metod som tar tid, säger Petra Johansson som är skötare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge.

Behandlingen heter dealektisk beteendeterapi, dbt och den innebär att ungdomarna får lära sig att hantera och sätta ord på sina känslor och rikta fokus mot nånting annat än att skada sig själv, berättar skötaren Lena Svensson.

Och många av ungdomarna är väldigt motiverade.

– De vill få till en förändring, säger Lena Svensson.

Under de två och halvt år som barn- och ungdomspsykiatrin i Blekinge jobbat med dbt har elva av tjugo ungdomar blivit fria från sitt skadliga beteende.

De flesta som drabbas är tjejer men att skada sig själv ökar även bland pojkar.

– Det är ett beteende som ökar bland pojkar, säger Petra Johansson.