Blekinge

Tuff tid för bygglärlingar

Trots en byggbransch i uppgång är det svårt för utexaminerade byggelever att hitta lärlingsplats. I nuläget är det 214 arbetslösa bygglärlingar i Blekinge och det är en ökning med över 40 procent jämfört med förra året.

När gymnasiet är klart behövs det runt två år av lärlingsarbete för att man ska vara fullt utbildad och därmed har rätt till full lön.

Men enligt siffror från arbetsförmedlingen är det i nuläget 214 lärlingar som inte har något jobb.

Det utbildas för många
Enligt Lars Hildingsson handlar det bland annat om att företagen inte tar emot lika många lärlingar som man tidigare gjorde eller att praktikanter från arbetsförmedlingen konkurrerar om platserna.

Men ett annat skäl, enligt Hildingsson är att det helt enkelt utbildas för många byggelever. Något även arbetsförmedlingen och gymnasieskolorna själva håller med om.

Utökade trots kritik
Marie Fransén är rektor för byggprogrammet i Karlskrona där man på senare tid utökat antalet utbildningsplatser med 16 stycken.

– Vi fick kritik av byggnads, men vi valde ändå att ta in totalt 80 elever.

Glada nu, ledsna sedan
Men gymnasierna hamnar i något av ett dilemma. För enligt skolplanen ska man så långt som möjligt bevilja elevernas förstaval.

Men då man gått det till mötes verkar det istället ha blivit för många byggnadsarbetare i länet. Det vill säga, man har gjort eleverna glada till en början och något mindre glada efter utbildningen.

Försvarar intaget
Men Marie Fransén tycker inte att man lurat sina elever.

– Lura är ett starkt ord, det var ändå 25 elever vi sa nej till. Och hade vi inte utökat med 16 platser så kan man ju fråga sig vart dem 16 hade hamnat?

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se