Karlskrona

Elever drabbas när kommunen bryter mot lagen

Karlskrona kommun bryter systematiskt mot skollagen.

Det anser de bägge rektorerna på på Ehrenswärdska gymnasiet, som år efter år sett resurserna sjunka för de allra svagaste eleverna.
– Vi har elever på omvårdnadsprogrammet som inte har svenska som modersmål, och de har svårt att förstå och hänga med på lektionerna, säger Johan Melin.

Vad de eleverna skulle behöva, är handledning på sitt eget modersmål, men det räcker inte pengarna till.

Kritik  
Trots att skolinspektionen redan för fyra år sedan kritiserade att det fanns för få skolassistenter har det inte blivit bättre.

Andra elever som drabbas är ungdomar med funktionshinder som Asberger eller adhd.
– De behöver hjälp att strukturera sin vardag och att till exempel bara se till att ta sig till rätt plats på rätt tid, säger Johan Melin.

Summan av kardemumman  
Trots att Ehrenswärdska gymnasiet fått mer pengar 2010 än 2006, när skolinspektionen kom med sin kritik, så äts det upp av ökade lönekostnader och fler elever som behöver stöd, så summan av kardemumman blir att Karlskrona kommun fortsätter att bryta mot skollagen.

Prioritera  
För att följa lagen hoppas utbildningsnämndens ordförande, moderaten Ann-Louise Trulsson, att regeringen ska anslå pengar till den nya gymnasiereformen, och att det ska ge utrymme för fler assistenter.
– Om det inte blir så får vi sätta oss ner och fundera på hur vi ska prioritera för att få en bra skola, säger Ann-Louise Trulsson.

Carina Melin 
carina.melin@sr.se