Karlskrona

Arbetsmiljöverket kritiserar Dynapac

Arbetsmiljöverket ställer krav på Dynapac att förbättra arbetsmiljön. Detta efter att verket gjort en inspektion på företaget.

Efter en inspektion hade arbetsmiljöverket synpunkter på en del arbetsutrustningar

För att minska riskerna kräver Arbetsmiljöverket att Dynapac gör en dokumenterad undersökning och bedömning av dom risker som kan uppstå vid användadet av arbetsutrutningarna.