BLEKINGE

Krav på utlandstjänstgöring skapar luckor i försvaret

Det är stor brist på tekniker inom försvarmakten i Blekinge. Totalt finns runt 90 lediga tjänster på flygflottiljen F17 och på Karlskrona garnison. Och peronalbristen riskerar att öka ytterliggare med kravet på obligatorisk utlandstjänstgöring, det menar både facket och riksdagens försvarspolitiker.

Enligt officerförbundet på F17 kan de nya reglerna om krav på utlandstjänstgöring göra att problemet med vakanser ökar ännu mer, det skriver Blekinge Läns Tidning i dag.

Och många riksdagspolitiker kritiserar nu också kravet på att landets officerare måste tjänstgöra utanför Sverige.

Flera politiker är oroade över att många av reservofficerarna kan försvinna, något som då skulle riskera att försvaga insatsförsvaret.