karlskrona

Yrkesvux kritiseras av Skolverket

Karlskrona kommun brister i uppföljningen av de som studerar på yrkesvux, som är en yrkesinriktad gymnasieutbildning för vuxna. Enligt Skolverket kan kommuner som inte rapporterar alla uppgifter förlora sitt statsbidrag.

Bland annat saknas uppgifter om vad studenterna gjorde innan de började studera på yrkesvux, och hur de har finansierat sina studier.

Enligt Eva Nordlund på Skolverket får de kommuner som inte lämnat alla uppgifter ytterligare lite tid, annars kommer åtgärder att vidtas, säger hon.

Mikael Thornéus som är ansvarig för yrkesvux i Karlskrona säger att det var första terminen som kommunen arrangerade utbildningen, och att man inte kände till alla frågor som skulle besvaras. Nu har kommuen ändrat sina rutiner.