NORJE

Snabbt ingripande räddade bilioteket i Norje

En mindre brand i bibliotekets lokaler i Norje i morse kunde ha ödelagt hela byggnaden. Men tack vare ett snabbt ingripande från en vaktmästare kunde branden snabbt släckas med hjälp av en handsläckare.

Enligt räddningstjänsten var det förmodligen en kvarglömd platta inne i hemtjänstens lokaler inne i biblioteksbyggnaden som orsakade branden.

– Hade inte branden upptäckts hade den kunnat ödelägga hela huset. Det var ett mycket rådigt ingripande av vaktmästaren, säger räddningstjänstens chef i beredskap Jonas Pettersson.