blekinge

Försvaret behövde tid för analys

Försvarsmakten blev tagen på sängen när alla ansökningar om vindkraft började komma 1997. Därför är den utredning som försvaret gjort om vindkraften viktig.

Det säger överstelöjtnant Carl-Johan Edström som har varit med och tagit fram de nya riktlinjerna.

Som vi berättade i morse fick Blekinges största vindkraftsföretag Eolus vind ett chockbesked när försvaret i går presenterade sin utredning om var de tillåter vindkraftverk - där de till och med tog tillbaka redan givna tillstånd.

Tagna på sängen
Överstelöjtnant Carl-Johan Edström som har varit med och tagit fram de här nya riktlinjerna förklarar att utredningen är viktig eftersom försvaret blev taget på sängen när alla ansökningar om vindkraftverk började dyka upp.

– Vi var inte riktigt med i matchen 2007 när de här ansökningarna började dyka upp, och det gjorde att det blev ingen bra utbyggnad kring våra flygplatser, säger han.

För att få andrum beslutade försvaret införa en fyramilsradie, att inga vindkraftverk fick byggas på närmare avstånd än fyra mil från militära flygplatser.

Olika gränser
Men i de nya riktlinjerna har försvaret angett olika gränser för varje enskild flygplats. Bland annat sa försvaret nej till 22 vindkraftverk i Tokaryd väster om Bräkne-Hoby som tidigare fått ja och som blev ett chockbesked för Bengt Simmingsköld som är vd i Eolus vind.

Men han kan också se fördelar i försvarets utredning.

Försiktig optimism
När det gäller det stora havsbaserade projektet i Hanöbukten med 500 vindkraftverk känner han sig försiktigt optimistisk.

– Med det här beslutet skulle vi kunna bygga kanske uppåt hälften av de vindkraftverken, säger han.

Ingrid Hildingsson
ingrid.hildingsson@sr.se