KARLSKRONA

Dyr prislapp för att lägga ner Kungsholms fort

Att lägga ner all militär verksamhet på Kungsholms fort i Karlskrona skulle inte vara samhällsekonomiskt försvarbart. Det visar militärens utredning som blev klar igår. Prislappen för en total nerläggning skulle landa på 108 miljoner kronor.

Utrednigen av verksamheten på Kungsholms fort visar att det krävs stora inversteringar för flytta de verksamheter som idag finns på fortet.

– Det tar rätt lång tid innan det blir payback om man gör en totalavveckling, säger ställföreträdande marinbaschef Hans-Erik Fröberg som varit med och utrett frågan om fortets framtid.

Utredarna själva överraskade
 Utbildning av värnpliktiga är en av alla de verkamheter som idag finns på Kungsholms fort. Att den nu försvinner från Kungsholms fort är fullständigt naturligt när värnplikten nu är avskaffad.

Men att det rymdes så mycket mer inom den gamla gråstensfästningen, som i mer än 300 år vaktat inloppet till Karlskrona, det överraskade till och med utredarna själva.

Flygvapnet har till exempel lokaler i anknytning till fallskärmsträning, där finns verkstäder som tillverkar skjutmål, där finns utbildning för båtförare och sjövärnskår.

Spara på driften
Att flytta på allt det här vore inte god hushållning med statens pengar. Det mest ekonomiska vore istället att minska kostnaderna för själva driften av fortet.

Det skulle kunna göras genom att till exempel dra ner på båttrafiken, och i stället bygga en bro och även ersätta dyr oljeeldning.

Dessutom skulle en total avveckling slå sönder hela övningsområdet i södra Östersjön, vilket förvånade utredaren.

– Dels att kostnaden var så stor men även att påverkan på övningsområdet var så stor, säger Hans-Erik Fröberg.

Högkvarteret avgör framtiden
Nu är det upp till högkvarteret att avgöra vilket alternativ som ska gälla.

– Dom har ett bra underlag att ta beslut på och dom är kloka där uppe, menar Hans-Erik Fröberg.

Carina Melin
carina.melin@sr.se