Gott om småtorsk i Blekingevatten

Det finns gott om småtorsk i Hanöbukten. Det visar resultaten från det provfiske som Argos gjorde i mars.

Jämfört med motsvarande provtrålningar sedan 1990 ligger fjolårets årsklass relativt högt över genomsnittet.

Det säger Joakim Hjelm på havsfiskelaboratoriet i Lysekil som var vetenskaplig ledare för torskexpeditionen.

Sett till hela Östersjön är resultatet inte alls bra eftersom man inte hittade nästan någon torsk alls utanför Bornholmsdjupet och Hanöbukten.

De småtorskar som fångades varierade mycket i storlek. Det tyder på att torskleken var mycket utdragen.

Därför kommer det att dröja innan yrkesfisket kan börja fiska på denna årsklass. Först till hösten blir de första tillräckligt stora.