Karlskrona

Vägarbeten stressar chaufförer

Vägarbeten i både Jämjö och Rödeby gör det omöjligt för lokalbussarna att hålla tidtabellen.

Långa köer, framförallt på eftermiddagarna gör att det blir väldigt stressigt för busschaufförerna, berättar Mats Knutsson som är trafikchef på Bergkvarabuss, som kör för Blekingetrafiken.

– Självfallet är det en stressig situation när tiden tickar iväg och man inte klarar tidtabellen och resenärerna är oroliga. Självfallet mycket stressande, säger Mats Knutsson.

Både på E22:an vid Jämjö och på väg 28 mot Rödeby pågår vägarbeten under hösten. Ena vägbanan är avstängd och trafiken regleras med trafikljus men trafikljusen har periodvis inte fungerat fullt ut.

Mot Rödeby stängs även vägen av helt när berg ska sprängas bort.

Bergkvarabuss har inte heller fått någon information om vägarbetena och har haft svårt att förbereda sig.

Och när bussar blir stående i köer måste fler bussar sättas in och alla som kan får ut och köra.

– Vi tömmer kontoret och skickar ut den personal vi har, säger Mats Knutsson.

På Blekingetrafiken säger marknadschef Anna Claesson att de för dialog med Trafikverket innan vägarbeten börjar och framför sina önskemål, men i just i Jämjö fick Blekingetrafiken ett väldigt sent besked om att vägarbetet skulle börja.

Ingrid Hildingsson
ingrid.hildingsson@sr.se