Sillen i Östersjön hälften så stor

Kampen om födan tycks vara den avgörande orsaken till att en normal sill eller strömming i Östersjön i dag väger bara hälften så mycket som för 30 år sedan.

En sill väger idag 40 gram mot tidigare 80gram, det visar forskning från Fiskeriverket.

För att klara sillen i Östersjön måste beståndet av konkurrenten skarpsill hållas nere, enligt Fiskeriverket.

Forskningen visar att 180 miljarder skarpsillar i Östersjön är gränsen för vad strömmingen eller sillen kan hantera.