Fungerande maxtaxa i Karlshamn

Maxtaxan inom äldreomsorgen fungerar som den ska i Karlshamn. Det visar den utvärdering som omsorgsnämnden gjort.

Maxtaxan infördes i hela landet den 1 juli 2002 och tanken var bland annat att det skulle finnas ett tak för hur mycket en äldre person måste betala för sin omvårdnad.

I Karlshamn har lagen lett till att betydligt färre behöver betala någon avgift för sin hemtjänst. I feburari i år betalade 216 personer som bodde hemma ingenting för den här tjänsten. För tre år sen var bara 31 personer avgiftsbefriade.

Karlshamns avgifter i samband med maxtaxan har kritiserats och i flera fall lett till rättslig prövning. Men enligt omsorgsnämndens utvärdering så har alla domar hittills gett kommunen rätt.