God hörsel bland länets invånare

Blekinges invånare hör bäst i landet. Bara 8,9 procent av länets befolkning har svårt att höra, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån SCB.

Frågan som har ställts är;

” Kan du utan svårighet höra vad som sägs i samtal mellan flera personer, med eller utan hörapparat?”.

I hela landet svarade 12,4 procent nej på den frågan, det motsvarar 870 000 personer som har svårt att höra. Störst problem med hörseln har invånarna i Västerbotten, där svarade 19,1 procent att de har svårt att höra vad som sägs i samtal.