Blekinge

Vildsvinen älskar majs

Vildsvinen orsakar omfattande skador på länets majsskördar. I takt med att grödan blivit allt vanligare har också grisarna lärt sig uppskatta majsfälten som erbjuder både mat och skydd och i vissa fall kan skadorna bli mycket omfattande.

På Anders Anderssons marker nordväst om Karlskrona är vildsvinens härjningar tydliga. Tusentals plantor har blivit i kullvräkta av grisarna och överallt under våra skor hittar vi halvätna majskolvar.

Nu är förödelsen inte lika tydlig, Anders tvingades skörda tidigare än planerat för att rädda vad som räddas kunde, men fortfarande ser man att ytor stora som tennisplaner blivit helt skövlade.

Det går inte att odla
Han räknar med att runt en tredjedel av skörden gått förlorad och han ser mörkt på framtiden.

– Det går inte att odla majs om vi inte gör något åt grisarna, men vad vi kan göra det vet jag inte.

Skjut grisarna!
Enligt Jaktvårdskonsulent Mattias Johansson är majsen helt perfekt för vildsvinen. Det finns gott om mat, de höga plantorna går bra att gömma sig i och grödan skördas mycket sent, gärna en bra bit in i oktober.

Men det som gör grisarna glada gör lantbrukarna arga och inför den kommande älgjakten har det gått ut en vädjan om att det även ska skjutas vildsvin.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se