Vite hotar för dålig arbetsmiljö på behandlingshem

Landstinget hotas med vite på 200 000 kronor om psykiatriska förvaltningen inte åtgärdar brister i arbetsmiljön på behandlingshemmet Rullegården i Asarum.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att verket redan för två år sedan påpekat brister i arbetsmiljön.

Problemen beror enligt verket på att lokalerna inte är anpassade för verksamheten.

Bland annat så finns det inget riktigt personalrum, ventilationen är otillräcklig och det är svårt för personalen att hålla på sekretessen vilket leder till psykisk stress.

Arbetsmiljöverket skriver att bristerna ska vara åtgärdade senast den 1 januari.