Boende protesterar mot triangelspår

Planerna på ett triangelspår i Knutsberg utanför Karlshamn kritiserades nu av de boende i området.

De boende befarar ökat buller, miljömässiga problem och ökad olycksrisk om området byggs ut, och de anser att det behövs ett nytt samrådsmöte och förlängd utredningstid innan något beslut kan fattas.

Det är Karlshamns kommun som vill bygga ut området för att klara av den ökade godstrafiken till hamnen och ärendet är för närvarande ute på remiss.