Snabb utbetalning av sjukersättning

Försäkringskassan i Blekinge var i mars i år snabbast i landet på att betala ut sjukersättning.

Det enligt statistik från RFV, Riksförsäkringsverket, skriver Dagens Nyheter.

Det är stora regionala skillnader när det gäller utbetalningstider och nästan hälften av alla utbetalningar är försenade.

Den rekommenderade tiden är 40 dagar och i mars gjorde försäkringskassan i Blekinge utbetalningar efter i genomsnitt 37 dagar.