Karlskrona

Nekad ledighet var inget fel

Den chef på Karlskrona kommun som nekade en anställd ledigt från sitt jobb för att delta i kommunfullmäktige i Emmaboda, gjorde inte fel enligt kommunen.

Enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun kom ansökan om ledighet sent och det framgick inte heller vad ledigheten avsåg.