Karlshamn

Högtryck i svenska hamnar

Mängden gods i Karlshamns hamn har ökat med närmare fyra procent under årets tre första kvartal, jämfört med samma tid förra året.

Flera av de stora hamnarna i Sverige har ökat mängden gods markant och på vissa håll handlar det om rekordnivåer enligt statistik från branschorganisationen Sveriges Hamnar.

Landets tio största hamnar, där Karlshamn är en av dem, ökade sin totala mängd gods med 11,5 procent under de tre första kvartalen i år jämfört med samma period i fjol.