Blekinge

Fortsatt besvärligt i trafiken

Det råder fortsatt besvärligt väglag med snödrev och snörök, framförallt i östra Blekinge varnar Trafikverket och man kan inte garantera framkomligheten på det mindre vägnätet.

På de stora vägarna är det plogat men inte full vägbredd.

Och även idag ersätts tåg från Karlskrona till Kristianstad med buss och tidigast vid lunchtid imorgon kommer tågen att gå.