Sverige

Satellit kan stoppa erosion

I framtiden kan satelliter användas för att stoppa erosion av stränder där jordmassa försvinner ut i havet. Statens geotekniska institut, SGI, i Linköping, har studerat hur man kan använda satelliter för att se hur en kuststräcka påverkas.

– Vi tror att det här kan vara en del i miljöövervakningen då man från länsstyrelsernas sida vill ha en överblick över vad som händer. Vi tror också att det kan vara en del i kommunernas arbete med att se var man behöver göra åtgärder för att skydda sin kust, säger Bengt Rydell, på SGI, som lett projektet.

En fördel med satellitövervakning är att man får överblick över ett stort område och att den är relativt billig.

Bengt Rydell tror också att satellitövervakningen kommer att bli vanligare i framtiden.