Blekinge

Dyra tomter bromsar byggande

1:30 min

Priset för tomtmark har ökat med cirka 200 procent i Sverige de senaste 10 åren och det är något av rekord. Men det är stora regionala skillnader. I Blekinge är ökningen i snitt 135 procent.

Bengt Hansson som är markandsanalytiker på Bostadskreditnämnden säger att tomtpriserna ökat tio gånger så snabbt som konsumentpriserna.

Priserna på tomter har skjutit i höjden rejält, en tomt som kostade 350 000 för 10 år sen kostar idag en dryg miljon. Även om tomtpriserna ökar i hela landet så är det stora regionala skillnader. Störst är ökningen i storstockholm och lägst i dem fyra norrlands länen.

Enligt Bengt Hansson så beror den kraftiga ökningen på den starka konjunkturen och de låga räntorna, det ökar efterfrågan på bostäder och driver priserna för mark. Och av den totala produktionskostnaden för småhus utgör markpriset en allt större del.

Småhusbranschen oroas över den kraftiga prisutvecklingen för tomtmark. Den håller tillbaka produktionen, när vi egentligen skulle behöva bygga fler hus för att minska risken för en bostadsbubbla, menar Mikael olsson ordförande i branschorganisationen Trä och möbelföretagen, TMF.

Mikael Olsson får medhåll av Bengt Hansson. En ökad tillgång på tomtmark, skulle pressa priserna och han vill därför att kommunerna tar fram mer billig tomtmark.

Dan Segerson