Karlskrona

Barn borde inte få halvfabrikat

Barnen i Karlskronaskolorna borde bara få hel- och halvfabrikat i undantagsfall och en fjärdedel av maten bör vara ekologisk.

Det skriver politikerna i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i sitt svar om den kostpolicy som håller på att tas fram i kommunen.

Dessutom ska transporten av varm mat minimeras, enligt utskottet.

- Lagar man ifrån grunden så märks det skillnad på tallriken, menar Niklas Platow (M) vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

I april fattar kommunfullmäktige beslut om den nya kostpolicyn och innan dess ska även äldrenämnden och utbildningsnämnden yttra sig.