Blekinge

Blekinge växer - fler bor här

Blekinge växte med drygt 600 invånare förra året. Men tre av kommunerna tappar invånare. 

Ronneby är bland de kommuner i Sverige där befolkningen minskar mest. Förra året minskade kommunen med 162 invånare.

Nu bor 153 227 person i Blekinge, visar Statistiska centralbyråns statistik för förra året.

Det betyder att länet som helhet ökat sin befolkningsmängd med drygt 600 personer.

Men det är Karlskrona och Karlshamn som är lokomotiven i befolkningsökningen.

Även invånarantalet  i Olofström och Sölvesborg sjönk.