Karlshamn

Gruppledaren har redan lämnat SD

Sverigedemokraternas gruppledare i Karlshamn, Stig Werner, som uppmanats att lämna partiet, säger nu själv att han redan i helgen lämnade besked om att han avgår.

Enligt honom har kritik som han och andra framfört om partiledningens höga arvoden lett till att han uppmanats att lämna Sverigedemokraterna.

Stig Werner säger att han redan innan uppmaningen beslutade sig för att avgå. Detta på grund av partiledningens toppstyrning och att det enligt honom inte finns utrymme för kritiska röster inom Sverigedemokraterna.