Bleking tar plats i trafikutskottet

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Suzanne Svensson från Karlshamn blir ordinarie ledamot i riksdagens trafikutskott.

- Vi har ett antal, för Blekinge, viktiga vägprojekt och järnvägsprojekt om nu kommer att kunna bevakas och arbetas för på ett närmare och enklare sätt, säger Suzanne Svensson, som tidigare har tidigare varit suppleant i trafikutskottet.

Suzanne Svensson lämnar samtidigt sitt uppdrag som arbetande suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.