Blekinge

Nya larm om att fisken försvinner

Fisken i Hanöbukten mår inte bra. Många fiskare vittnar om att det är stor brist på fisk och den som dras upp är angripen av sjukdomar, det berättar fiskaren Ola Johnsson i Kivik som var en av de som redan i höstas slog larm om att något inte står rätt till.

– De fiskar vi får upp är skadade, vilket tyder på att de friska fiskarna som känner att det är något skit i vattnet sticker härifrån. Det kan man se på trålfisket. De drar en massa fisk långt ut i havet som är lite friskare längre ut, men inne i kustbandet är det inte bra, säger fiskaren Ola Johnsson.

Oroväckande rapporter
Länsstyrelserna i både Blekinge och Skåne har fått in oroväckande rapporter från kustfiskare.

Fisken som tas upp har olika skador och i Blekinge är det framförallt torsken som verkar fara illa.

Varningssignal
Johan Wagnström är fiskedirektör på Länsstyrelsen i Skåne och han är orolig:

– Jag ser väldigt allvarligt på det eftersom våra fiskare i inre Hanöbukten helt blivit av med sin inkomst. Och miljömässigt är det här en varningssignal som visar på att vi har mycket kvar att jobba på när det gäller miljön i Östersjön.