Blekinge

Vi äter för lite frukt och grönt

Nio av tio innevånare i Blekinge äter för lite frukt och grönsaker. Det visar nya siffror från Statens folkhälsoinstitut.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter runt ett halt kilo frukt och grönt om dagen och det motsvara cirka tre frukter och två rejäla nävar grönsaker.

Bland länets kvinnor är det 14 procent som når målet medan bara fem procent av männen klarar rekommendationen.