Karlskrona

Stororder till ABB

ABB i Karlskrona har fått en order värd 20 miljoner dollar. De ska tillverka en sjökabel som ska gå mellan två av Statoils
olje- och gasfält i Nordsjön utanför Norges kust.

De ska tillverka en sjökabel som ska gå mellan två av Statoils olje- och gasfält i Nordsjön utanför Norges kust.

Karlskronafabriken ska leverera 55 kilometer sjökabel.

Det är klart sedan tidigare att ABB i Karlskrona kommer att nyanställa mellan 70 till 80 personer i år.