Olofström

Jobb och kultur kan lyfta Olofström

Det som saknas för att Olofström ska bli mer attraktivt att bo i är bland annat ett brett utbud av affärer i centrum, jobb och kulturaktiviteter.

Det tycker nyinflyttade olofströmare som har fått fylla i en enkät där de berättar vad de tycker om Olofström.

I stort uppger de inflyttade att de är nöjda med sitt liv i Olofström.