Karlshamn

Fler bussturer i Karlshamn

Nu ska busstrafiken bli bättre i Karlshamns kommun. I slutet på augusti får Karlshamn två nya busslinjer och det blir också tätare turer till Mörrum, Asarum och Svängsta.

De två nya busslinjerna ska köra i innerstan och till Stenhagen, Rosenkällan och Strömma där det inte går någon buss idag.

Förutom ökad turtäthet innebär förändringen en större tillgänglighet till skolor, arbetsplatser, service och handel, enligt Blekingetrafiken.