Karlskrona

Minskad rådgivning när många vill ha bygglov

1:15 min

Bygglovsansökningarna har mer än tredubblats i Karlskrona under våren och det innebär att kommunen tvingats begränsa servicen till den som vill ha råd angående bygglov.

– Vi kommer att begränsa vår tillgänglighet när det gäller rådgivning och besök till två timmar om dagen för att använda resten av dagen till att handlägga de inkomna ärendena, säger Ola Swärdh, plan-och bygglovschef i Karlskrona kommun.

Anledningen till att så många sökt bygglov är den nya bygglovslagen som började gälla i början av maj och som bland annat innebär att alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor och mer rådgiving från kommunen. Men samtidigt höjdes också avgiften för att söka bygglov från den andra maj.

Flera anställda jobbar nu med bygglovsansökningar och Ola Swärdh tror att man ska kunna ge besked om bygglov i tid till den som sökt.

På våren brukar det komma in runt 30 ansökningar i veckan men i april blev det omkring 120 per vecka.

Att det skulle komma fler bygglovsansökningar var Ola Swärdh inställd på men inte denna anstormning:

– Vi trodde kanske att vi skulle få in dubbelt så många ärenden sista veckan men vi fick in tre eller fyra gånger så många.