Sölvesborg

Inget utvecklingssamtal - skola får kritik

Men vi börjar med att berätta att Skolinspektionen riktar kritik mot hur en elev på Furulundskolan i Sölvesborg och elevens förälder har behandlats av skolan.

Skolan har inte informerat elevens förälder om hur eleven klarar sig i skolan i ett utvecklingssamtal.

Därmed har föräldern inte kunnat få den rätt till information som föräldrar ska ha rätt till, skriver Skolinspektionen.