Blekinge

Kommuner saknar plan för barn som far illa

2:00 min

Tre av länets fem kommuner saknar en skriftlig plan för hur man ska agera om barn far illa på olika vårdboenden eller familjehem. Det framgår av en granskning som barnombudsmannen gjort.

Berit Josefsson är utredare på Socialstyrelsen och hon säger att en skärpning måste ske:

– Kommunerna bör ta den här frågan på stort allvar och börja jobba fram sådana här riktlinjer.

Under 2008 och 2009 utsattes 243 barn för olika former av missförhållanden inom olika vårdboenden, bland annat på familjehem. Den höga siffran förvånade Socialstyrelsen. 

– Vanvård tänkte man att det framför allt tillhörde svunnen tid. Det får vi klart för oss nu att så är det inte.

Inte acceptabelt
Men trots att missförhållanden inom olika vårdboenden och familjehem inte är ovanliga, så saknar många av landets kommuner skriftliga riktlinjer för hur man ska agera när ett barn behandlats illa. Enligt Socialstyrelsen är detta inte acceptabelt.

– Väldigt många kommuner har riktlinjer generellt när det gäller barn som blir utsatta för övergrepp och många tycker att det räcker med det de har. Men vi menar att det är väldigt speciellt med de placerade barnen eftersom det kommer in andra dimensioner. Så där krävs det särskilda rutiner, säger Berit Josefsson, utredare på Socialstyrelsen.

Karlshamn, Karlskrona och Sölvesborg
Tre av Blekinges fem kommuner saknar skriftliga riktlinjer för hur man ska agera om olika missförhållanden upptäcks. Det rör sig om, enligt barnombudsmannens undersökning, Karlshamn, Karlskrona och Sölvesborg.

Lavona Johansson, chef för individ- och familjeomsorgen i Karlshamn, försäkrar att detta inte påverkat barnens säkerhet och understryker att socialen alltid agerar när missförhållanden upptäcks.

– Det är min absoluta uppfattning att vi har agerat väldigt kraftfullt i alla de fall och de barn där vi fått veta att det råder missförhållanden i familjehem.

Har den här frågan diskuterats hos er?

– Vi har aldrig diskuterat det. Det är först i dag när du kontaktar mig som vi blir uppmärksammade på det. Men vi kommer definitivt att ta upp frågan på bordet, säger Lavona Johansson, chef för individ- och familjeomsorgen i Karlshamn.

Vi har också förgäves sökt ansvariga på socialförvaltningarna i Sölvesborg och Karlskrona för en kommentar.

Milan Djelevic
milan.djelevic@sr.se