Blekinge

BTH-professor invald i fin akademi

Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, har blivit invald i kungliga ingejörsvetenskapsakademin, IVA.

Akademin består av framstående tekniker och ekonomer från näringslivet, högskolor och förvaltningar.

Med nära 1000 svenska och utländska invalda ledamöter utgör IVA en viktig kunskapsbank för hela samhället.