Karlshamn

Patient dog efter att ha trillat två gånger - vården Lex Maria-anmäls

En äldre patient avled efter att, i början av mars, ha slagit i huvudet vid två tillfällen på ett korttidsboende i Karlshamns kommun. Händelsen har anmälts enligt Lex Maria.

Patienten slog först i huvudet i en dörrkarm vid ett toalettbesök. Han undersöktes därefter, men man gjorde inga åtgärder.

Dagen efter trillade han och slog i bakhuvudet. Patienten skickades sedan till akuten för vård och avled några dagar senare.

Nu har omsorgsförvaltningen i Karlshamns kommun anmält fallet enligt Lex Maria, för att få utrett om vårdpersonalen begått något fel.