Sölvesborg

Sweden Rock kan tvingas porta barnen

1:47 min

Sweden Rock kan tvingas porta alla under 13 år från sina konserter framöver, om inte ljudnivåerna hålls inom de gränsvärden som gäller.

Detta står klart efter att miljödomstolens dom mot rockarrangören nu fastställts i en högre instans, vilket tvingar Sweden Rock att böta totalt 200 000 kronor för att ljudnivåerna överskridits.

Överklagar igen
Martin Forssman, pressansvarig på Sweden Rock, säger att man ska överklaga domen.

– Vi vidhåller att det är fel och kommer överklaga domen, säger Martin Forssman och tillägger att man kommer diskutera åldersgränser om domen kvarstår även efter överklagandet.

Det var under konserterna med Tracenine, Hysterica, Witchcraft och Rage på Sweden Rock 2009, som ljudnivåerna överskreds med ett antal decibel.

Lägre nivå
Eftersom Sweden Rocks konserter saknar åldersgräns, måste de hålla lägre ljudnivåer än om konserterna varit enbart för vuxna.

Rockarrangören har vägrat acceptera miljömyndigheternas inställning och hävdar att de regler som finns är riktvärden, inte gränsvärden. Martin Forssman:

– Det är hårklyverier, hade man sett detta som riktvärden, så som vi anser att det är, så hade detta inte varit något problem i dag.

Barn i publiken
Men mark- och miljööverdomstolen har inte tagit hänsyn till Sweden Rocks synpunkter, utan konstaterar att gränsen för hur högt ljud man får ha när publiken utgörs av barn överskridits vid flera tillfällen.

Om domen mot Sweden Rock fastställs så kan det, enligt Martin Forssman, få stora konsekvenser för spelningar på större arenor.

– Ja, det blir ju väldigt mycket lägre volym. Man mäter ju volymen vid högtalarna, men står man hundra meter ifrån kan även små sänkningar ge en helt annan ljudnivå.

Fråga