sölvesborg

Ljungaviken får egen hemsida

I Sölvesborg har den nya stadsdelen Ljungaviken fått en egen hemsida. Tanken med hemsidan är att intresserade ska kunna följa arbetet i bilder. Där finns även information både för exploatörer och för de som vill flytta in.