karlshamn

Godstrafiken till Klaipeda ökade kraftigt

Det går bra för rederiet DFDS som bland annat kör godstrafik mellan Karlshamn och Klaipeda i Litauen.

Under första halvåret ökade godstrafiken på Karlshamnslinjen med 20 procent enligt företaget.

Det som skeppas är bland annat livsmedel, elektronik, bilar och jordbruksmaskiner.