Blekinge

Fiskdöden hårt slag mot Mörrumsån

1:50 min

Flera års fiskevårdsarbete försvann i ett enda slag. Fiskdöden i Mörrumsåns övre lopp i förra veckan kommer att märkas flera år framöver och havsöringsfisket nedströms Fridafors har fått sig en rejäl smäll.

– Området är ju så pass stort så det kommer ha betydelse för fisket där i tre, fyra år framöver, säger Percy Assarsson, chef för Kronolaxfisket i Mörrum .

Vandringshinder
I början av 2000-talet sattes projektet igång att skapa förutsättningar för i huvudsak havsöringen att komma förbi vandringshindret - alltså kraftverket - vid Fridafors.

På så sätt skulle Mörrumsåns naturliga bestånd av havsöring stärkas påtagligt, något som också låg i regeringens intresse då man vill ha vilda fiskbestånd i de svenska älvarna .

Hårt slag
Fiskdöden som inträffade i slutet av veckan är ett hårt slag mot allt det arbete som lagts ner vid Fridafors.

– Det är ett så känsligt område, av riksintresse, och då måste man mycket noga överväga varje arbete som utförs i ån, säger Percy Assarsson.

I veckan kommer han att ta kontakt med länsstyrelsen för att diskutera vilken information myndigheten hade fått innan arbetena i ån sattes igång av Öresundskraft.

– Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i sådana här fall och som ska hålla koll på att regler och lagar följs, säger Percy Assarsson.

Boven i dramat
Öresundskraft, som utförde förstärkningsarbeten vid kraftverket i tisdags, menar att flödet var så lågt att det orsakade syrebrist och ledde till fiskdöden.

Men Percy Assarsson ger inte mycket för den förklaringen.

– Det kan ju ha viss inverkan, men inte till den graden. Ål och lake dör exempelvis inte av flödet.

Två ben
För Mörrumsån var olyckan nästan det värsta som kunde inträffa i ett läge då laxen lyst med sin frånvaro sedan ett par år tillbaka.

– Vi har två ben att stå på, laxfisket och havsöringsfisket. Den fisken man ska fiska till våren är just havsöringen, som nu drabbats hårt, säger Percy Assarsson.

Men allt är inte bara motgångar just nu. Fisket i åns nedre delar beskrivs som helt ypperligt för tillfället.

– Just nu har vi ett mycket bra fiske efter havsöring. Det rör sig om fisk som är på väg upp från havet för att leka längre fram i höst. Förhållandena är optimala i ån, vi har haft regn och uppgången är god, säger Percy Assarsson som haft minst sagt en tuff tid som chef för Kronolaxfisket de senaste två åren.