Ryd

Personal på Ryds Brunn ska utbildas efter allvarlig kritik

1:43 min

Efter att flera pojkar vittnat om kränkande bemötande riktar Socialstyrelsen skarp kritik mot ungdomshemmet Ryds Brunn. Det har lett till att man nu vidtar kraftfulla åtgärder. Det säger chefen för ungdomshemmet Lars Fredriksson.

– Det ser vi allvarligt på, för det är absolut inte så, att vi på något vis vill uppfattas som att vi skulle försöka kränka eleverna, vara kaxiga eller uttrycka oss ironiskt. Det är en fråga som vi verkligen måste jobba med.

Det var i maj som Socialstyrelsen gjorde en tillsyn av ungdomshemmet Ryds Brunn, som tar emot tvångsomhändertagna pojkar i åldrarna 13-18 år som har problem med både missbruk och kriminalitet.

Känner sig inte trygga
I intervjuer berättade pojkarna att de inte känner sig trygga på Ryds Brunn; att personalen hånar dem, inte bryr sig om dem och hittar på regler. En anställd ska också ha gjort sexuella antydningar mot två pojkar vid ett tillfälle. I sitt beslut skriver Socialstyrelsen att de bedömer att detta är mycket allvarligt och kräver kraftfulla åtgärder.

– Första tanken är ju försvar och sen är ju nästa tanke, okej vi läser och lyssnar en gång till, och sen får vi se vad vi kan försöka göra åt detta. För vi måste ju ta det på allvar. Det går inte att raljera och säga att det här är några gossar som har fantiserat.

Personalen utbildas i etik och bemötande
Lars Fredriksson, chef för ungdomshemmet, säger att åtgärderna främst handlar om utbildningsinsatser för personalen i etik, bemötande och ett ickekonfrontativt arbetssätt. Man ska också dela ut enkäter där pojkarna får svara på hur de blivit bemötta.

– Jag anser att det här kommer att förändra grundtryggheten i relationen till våra gossar så att de inte, när vi kommer med ett negativt besked, uppfattar oss som kaxiga eller kränkande. Utan att vi klarar av att förklara det, ge tid för reflektion, komma tillbaka och prata om det så att de förstår varför det ser ut som det gör.

Liselotte Olsson
liselotte.olsson@sverigesradio.se