Blekinge

50 miljoner back för landstinget

Halvvägs in på året ser landstingets ekonomi fortsatt kärv ut.

Halvårsbokslutet igår visade på ett minus på 50 miljoner, men det socialdemokratiska landstingsrådet Marie Sällström hoppas ändå nå nollresultat vid årsskiftet.

Men det förutsätter en rad ytterligare besparingar.

Fastigheter ska säljas, färre hyrläkare tas in och personal- och läkemedelskostnader ska minskas.