Karlskrona

Dåligt förtroende för chefen på Boverket

Förtoendet för Boverkets generaldirektör sviktar. Det visar en enkät gjord på myndigheten.

Av de svarande gav endast två personer generaldirektör Janna Valik högsta poäng, medan 55 av de anstälda hade lågt förtroende för henne.

Fackförbundet Saco säger till Blekinge Läns Tidning att något måste göras med tanke på resultatet.